Dete

OVO JE 5 NAJČEŠĆIH ZNAKOVA KOJI UKAZUJU NA AUTIZAM KOD DECE: Ukoliko neki primetite, stručnjak otkriva šta treba da radite!

Rana dijagnoza i intervencija su ključni.

29.04.2024 13:37

OVO JE 5 NAJČEŠĆIH ZNAKOVA KOJI UKAZUJU NA AUTIZAM KOD DECE: Ukoliko neki primetite, stručnjak otkriva šta treba da radite!
Shutterstock

Autizam je kompleksni neurobiološki poremećaj koji može imati različite manifestacije kod dece. Postoje određeni znakovi koji mogu ukazivati na prisustvo autizma kod mališana, a roditelji bi trebalo da budu upoznati sa njim, kako bi mogli da prepoznaju potencijalne simptome i potraže odgovarajuću medicinsku pomoć. Rana dijagnoza i intervencija mogu značajno poboljšati kvalitet života dece sa autizmom.

Prema terapeutu Konoru Mekdonahu, postoji pet znakova koji mogu pokazati da li jdete ima autizam. Mekdonah ističe da je važno napomenuti da se kod dece obično ne procenjuje autizam pre četvrte godine, ali da su ovi znaci važni za roditelje koji žele da budu svesni mogućih indikacija autizma kod svoje dece.

shutterstock.com

Potrebno je što pre ustanoviti znake autizma

Problemi u socijalnoj interakciji

Jedan od najčešćih znakova autizma kod dece je nedostatak interesovanja za socijalnu interakciju. Deca sa autizmom često imaju teškoće u uspostavljanju očnih kontakata, pokazuju smanjeni interes za igru sa vršnjacima. Oni teže razumeju i interpretaciju tuđih emocija i često deluju distancirano u društvenim situacijama.

- Na primer, deca koja više vole da se igraju sama, umesto sa svojim vršnjacima mogu pokazivati znake autizma - ističe Mekdonah.

Ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja

Deca sa autizmom često pokazuju određene obrasce ponašanja koji se ponavljaju i koji mogu biti neobični. To može uključivati ponavljanje određenih pokreta, insistiranje na istim rutinama ili ritualima, preteranu reakciju na određene senzorne stimulanse poput svetlosti, zvuka ili dodira. 

- Još jedan očigledan simptom autizma može biti stalno mlataranje rukom ili ljuljanje napred-nazad. Ovi obrasci ponašanja mogu biti indikacija spektra autizma kod dece uzrasta od 12 do 36 meseci. Takođe česta upotreba gestova kao što je klimanje glavom ili mahanje umesto verbalnog izražavanja može ukazivati na autizam kod dece - naglašava Mekdonah, a o tome piše i Daily record.

Shutterstock

Jedan od znakova autizma je da dete ne voli da se igra sa drugom decom

Problemi u komunikaciji

Još jedan znak autizma kod dece su teškoće u razvoju jezika i komunikacije. Deca sa autizmom mogu kasniti u razvoju govora, mogu da imaju ograničen vokabular, da ponavljaju iste rečenice ili fraze, ili da imaju teškoće u razumevanju neverbalne komunikacije poput gestova i izraza lica. 

Hipersenzitivnost ili hipoosetljivost

Deca sa autizmom često pokazuju neobične reakcije na nadražaje poput dodira, zvuka, mirisa ili ukusa. Dok neka deca mogu biti hipersenzitivna i preosetljiva na određene nadražaje, druga mogu biti hipoosetljiva i tražiti jače stimulanse kako bi osetila bilo šta.

Specifična interesovanja i aktivnosti 

Još jedan znak autizma kod dece su specifična interesovanja i aktivnosti. Deca sa autizmom često pokazuju preokupaciju određenim predmetima ili temama i mogu imati neobične ritualizovane aktivnosti koje ih smiruju ili ih čine srećnim.

BONUS VIDEO:

 

Komentari (0)