Odrasli

REUMA TRAŽI PROMENU ŽIVOTNOG STILA: Evo koliko je vremena potrebno da nova navika postane automatska

Kod upalnih reumatskih bolesti neophodno je usvajanje određenih pravila ponašanja.

05.03.2024 09:32

REUMA TRAŽI PROMENU ŽIVOTNOG STILA: Evo koliko je vremena potrebno da nova navika postane automatska
Shutterstock

Klaster inflamatornih reumatskih bolesti, koji uključuje artritis i druga oboljenja kičme, predstavlja izazov za pacijente koji se bore sa ovim stanjima. Upravljanje ovim bolestima zahteva promenu načina života i usvajanje novih rutina. Lekari i medicinski stručnjaci često savetuju pacijente o prednostima vežbanja, zdrave ishrane i redovne terapije, ali usvajanje novih navika može da bude izuzetno teško.

Proces formiranja navika

Navika je redovni obrazac ponašanja koji zahteva malo ili nimalo razmišljanja i koji je teško promeniti. Istraživanje procesa formiranja navike sprovedeno je na 96 volontera koji su izabrali način ishrane, pića ili aktivnosti koje će praktikovati u isto vreme svakog dana tokom 12 nedelja. Utvrđeno je da je vreme potrebno za usvajanje nove navike variralo od 18 do 254 dana. Ovo istraživanje je pokazalo da ponavljanje ponašanja postepeno povećava automatizam i navika postaje deo svakodnevnog života.

shutterstock.com

Ukoliko imate reumatska oboljenja morate promeniti navike

Uloga zdravstvenih radnika u promeni životnih navika

Zdravstveni radnici imaju ključnu ulogu u savetovanju pacijenata o promeni životnih navika. Kratki saveti često nisu dovoljni za usvajanje nove navike, pa je neophodno pružiti podršku i uputstva pacijentima kako da usvoje nove navike kako bi promene bile trajne.

Komponente formiranja navika

Formiranje navika zahteva određene komponente, kao što su nagoveštaj konteksta, ponavljanje ponašanja i nagradu. Kontekstni znak može biti bilo koji stimulans koji pokreće uobičajeno ponašanje, dok nagrada pojačava „petlju navika“. Utvrđeno je da su povremene ili neizvesne nagrade posebno efikasne u promovisanju učenja navika.

shutterstock.com

Lekari mogu da budu od pomoći kod formiranja navike

Vreme potrebno za formiranje navika

Iako se često misli da je za formiranje navike potreban 21 dan, realnije je očekivati da ćete novu naviku usvojiti za 66 dana. Uz svakodnevno ponavljanje, navika se može usvojiti za 10 nedelja. Usvajanje zdravih navika, poput redovnog vežbanja ili pridržavanja propisane terapije zahteva motivaciju i upornost. Usvajanje zdravih navika može značajno doprineti poboljšanju ishoda kod pacijenata sa inflamatornim reumatskim oboljenjima.

6 koraka do zdrave navike

  •  Izaberite cilj za svoje zdravlje
  •  Izaberite jednostavnu akciju koju možete da radite svaki dan
  •  Planirajte kada i gde ćete izvršiti izabranu radnju
  •  Uradite izabranu radnju svakodnevno
  •  Postavite kratkoročne i dugoročne ciljeve
  • Čestitamo, stekli ste zdravu naviku!
  • BONUS VIDEO:

    Komentari (0)