Odrasli

MOŽDA IMAJU PARE, ALI NISU IMUNI NA BOLESTI: Bogataši imaju veći genetski rizik od dobijanja raka!

Parola "I bogati plaču" je izgleda opravdana.

20.06.2024 15:40

MOŽDA IMAJU PARE, ALI NISU IMUNI NA BOLESTI: Bogataši imaju veći genetski rizik od dobijanja raka!
shutterstock.com

Nedavna studija otkriva da su bogati ljudi, tačnije njihovi genetski podložniji riziku od raka u poređenju sa siromašnijim osobama. Istraživanje, sprovedeno na Univerzitetu u Helsinkiju, Finskoj, analiziralo je vezu između socio-ekonomskog statusa (SES) i raznih bolesti.

U današnjem društvu, u kojem socio-ekonomski status igra značajnu ulogu u zdravlju pojedinaca, novo istraživanje donosi iznenađujuće rezultate. Studija je pokazala da osobe koje uživaju visok socio-ekonomski status takođe imaju i veći genetski rizik od određenih vrsta raka, uključujući rak dojke i prostate.

Dr Fiona Hagenbik, vođa studije iz Instituta za molekularnu medicinu, istakla je da bi ovi rezultati mogli dovesti do uvođenja skrining protokola za neke bolesti. Studija je obuhvatila podatke o genomici, SES-u i zdravlju oko 280.000 Finaca starosti od 35 do 80 godina. Prethodne studije su pokazale prisustvo određenih razlika u riziku, slične onima koje su istraživači sada otkrili. Ova studija je prva koja je tražila vezu u čak 19 bolesti uobičajenih u zemljama sa visokim prihodima.

shutterstock.com

Izgleda da nije sreća uvek u novcu

- Većina kliničkih modela za predikciju rizika uključuje osnovne demografske informacije kao što su pol i starost, priznajući da se incidencija bolesti razlikuje između muškaraca i žena i zavisi od starosti. Sada možemo pokazati da genetska predikcija rizika od bolesti takođe zavisi i od socio-ekonomskog porekla pojedinca - istakla je dr Hagenbik, a o tome piše i NY Post.

Nalazi će biti predstavljeni na godišnjoj konferenciji Evropskog društva za humanu genetiku u Berlinu, Nemačkoj. Predsedavajući konferencije, profesor Aleksandar Rejmond sa Univerziteta u Lozani, Švajcarska, "pozdravio" je ove nalaze.

BONUS VIDEO:

Komentari (0)