VEDSKA ARHITEKTURA

DOM BEZ GREŠKE: Uskladite položaj i proporcije doma sa principima univerzuma

Ako želite da vaša porodica i vi procvetate u vašem novom domu i da on bude vaša oaza mira i prosperiteta, poslušajte savete vedske arhitekture. Portal Srećna Republika vam predstavlja zakonitosti Vastua i njihovu primenu na planiranje doma.

03.01.2022 18:38

DOM BEZ GREŠKE: Uskladite položaj i proporcije doma sa principima univerzuma
unsplash.com

Mnogi životni problemi i bolesti javljaju se zbog nedostatka pravilne orijentacije kuća, stanova i zgrada u kojima ljudi žive i rade, pa su na taj način i odraz svojevrsnog nasilja nad prirodnim zakonom koji upravlja ispravnom gradnjom i arhitekturom.

Šta je Vastu?

Vastu je sanskritska reč koja znači “holistička struktura prirodnog zakona” a bavi se detaljnjim razumevanjem odnosa između građevine, njenog položaja i usmerenja ali i njene bliže i dalje okoline uključujući i planete našeg sunčevog sistema. U sistemu Vastua važni su principi smera i položaja određene građevinske strukture. Svaki smer donosi određeni uticaj a vedska arhitektura koristi znanje Vastua za određivanje orijentacije dotične građevine, kao i ispravne orijentacije prostorija i nameštaja u njoj.

Vedska arhitektura razmatra topografiju, oblik, površinu i druge karakteristike građevinskog zemljišta kako bi odredila najbolji položaj objekta. Idealan Vastu određenog zemljišta ima zadatak da omogući pozitivne uticaje koji nam dolaze od sunca, meseca i planeta. On definiše povezanost individue s univerzumom i omogućava da aktivnosti koje se obavljaju unutar doma ili radnog prostora budu usklađene s univerzumom.

Model Vastua je predstavljen kvadratnim i pravougaonim oblikom unutar kojeg je smeštena građevina. Objekat je povezan sa četiri glavna smera ili sa četiri strane sveta, istok – zapad i sever – jug.

Glavni ulaz u građevinu obavezno mora biti usmeren prema istoku a ako to zbog nekog razloga nije moguće tada se dopušta i ulaz iz pravca severa.

Pravilna orijentacija

Kako bismo stvorili savršeni Vastu, vedska arhitektura uzima u razmatranje tri glavna principa: orijentacija, položaj i proporcije. Kada arhitektura građevina uzima u obzir ovo znanje, stanovnici ostvaruju napredak. Kada to nije slučaj, tada se stanovnici suočavaju sa naglašenim zdravstvenim i finansijskim problemima.

Verojatno najvažniji uticaj na Vastu povezan je sa kretanjem sunca.Vastu ukazuje da ljudski mozak optimalno funkcioniše kada naša kuća ili poslovna zgrada “gleda” na istok sa glavnim vratima koja se otvaraju prema jutarnjem suncu. Sunčeva energija je najpovoljnija u jutarnjim satima, te predstavlja snagu koja donosi zdravlje i vitalnost stanovnicima čije su kuće usmerene prema istoku. Ako su građevine usmerene prema severu taj smer takođe donosi pozitivan uticaj.

Ali, ako građevine gledaju prema nekom drugom smeru, kao što su jug, zapad, severoistok, jugoistok, severozapad ili jugozapad, tada će se javiti nepovoljni uticaji posebno na području zdravlja, finansija, profesionalnog ili porodičnog života, piše portal vedskijyotish.com

Vastu smatra da je južni ulaz najnepovoljniji. Jug blokira podršku prirodnog zakona i donosi negativne uticaje stanovnicima tih kuća. Nažalost, 75 posto svih građevina su nepovoljno i pogrešno orijentisane. Ako naše telo ne gleda u pravom smeru kada recimo ulazimo u svoj dom ili kada obavljamo neki zadatak, tada neuroni našeg mozga ne funkcionišu na najbolji mogući način.

Biolozi su nedavno otkrili električnu aktivnost u talamusu koja se menja s obzirom na orijentaciju tela. Određeni “položajni neuroni” signaliziraju mozgu kada telo menja položaj u sobi ili u spoljnom okruženju.

Vedska arhitektura ne određuje samo položaj građevine s obzirom na kretanje sunca već razmatra i odnos građevine sa nagibom i oblikom zemljišta, sa obližnjom vodenom površinom kao i sa celokupnom okolinom koja građevinu okružuje.

Pravilan položaj

Kretanje sunca tokom dana i godine stvara snažne dnevne i sezonske cikluse koji snažno deluju na zdravlje ljudi. Isto tako, sunčevo dnevno kretanje utiče na aktivnosti ljudi koji borave u zgradama i kućama. Kada sunce menja svoj položaj na nebeskom svodu tokom dana, ono zrači različitim energetskim kvalitetom i stvara specifične uticaje u različitim delovima doma.

Zbog toga svaka prostorija u kući mora da bude pravilno postavljena kako bi dobila maksimalan pozitivan uticaj sunca koje menja svoju energiju putujući po nebeskom svodu. Aktivnosti koje se sprovode u pojedinim prostorijama ili sobama doma trebalo bi da budu podržane određenim kvalitetom sunčevog svetla i energije. Kuhinji je, na primer, potreban maksimum sunčevog svetla koje povećava energiju potrebnu za pripremanje hrane, dok sobe koje se koriste za spavanje i relaksaciju zahtevaju manje sunčeve svetlosti.

Ako je soba smeštena na ispravnom mestu ona će primiti najkvalitetniju sunčevu energiju u odnosu na aktivnost koja se obavlja u toj sobi. Vastu detaljno opisuje idealne lokacije za poziciju glavnog ulaza u kuću, za poziciju kuhinje, kupatila, spavaće sobe, radne sobe, dečje sobe itd. Pogrešan položaj soba u kući ili stanu može uzrokovati da se ljudi u njima osećaju loše kao i da imaju određene zdravstvene tegobe.

Na primer, ako je kuhinja pogrešno smeštena to može uzrokovati lošu probavu kod ljudi koji jedu hranu pripremanu u njoj ili ako je spavaća soba na pogrešnom mestu tada se može javiti nesanica ili hroničan umor.

Pravilne proporcije

Veličina prostorija u odnosu na celu kuću, kao i odnos kuće sa zemljištem i okolinom igra veliku važnost u vedskoj arhitekturi. Vastu izračunava dužinu i visinu svakog zida, vrata i prozora prema preciznim matematičkim formulama, tako da proporcije reflektiraju temeljne univerzalne principe koji povezuju individualni život sa kosmičkim životom.

Kada su tri elementa – orijentacija, položaj i proporcije ispravno zastupljena tada celokupna građevina podržava aktivnosti koje se obavljaju unutar nje. Takođe i celokupna zajednica dobija na kvalitetu urbanog života koji postaje značajno unapređen.

Možemo samo zamisliti stanovništvo nekog mesta u kojem svaki element fizičkog okruženja podržava harmoniju individualne misli i ponašanja u skladu sa vladajućim duhovnim zakonima koji su prisutni u celokupnom univerzumu. Tada svaka osoba može uspostaviti povezanost sa prirodom što će se posledično odraziti ne samo u ličnom zdravlju i prosperitetu, već i u zdravom društvenom životu oslobođenom od sukoba i nasilja.

Komentari. (0)