Citat dana

Kad žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kad je pegla, onda je udata. Ako pri tome peva, onda je i prvo i drugo

Salvador Dali, slikar

05.09.2022 09:48