Psihologija

OTKRIVENA JE ČINJENICA O NISKIM LJUDIMA KOJA ZAPREPAŠĆUJE: Da li je moguće da je to istina?

Najnovije studije ukazale su na to da bi osobe nižeg rasta taj svoj "nedostatak" mogle da kompenzuju kroz grubo ponašanje prema drugima.

28.02.2023 20:01

OTKRIVENA JE ČINJENICA O NISKIM LJUDIMA KOJA ZAPREPAŠĆUJE: Da li je moguće da je to istina?
shutterstock.com

Da li se nekada neko loše poneo prema vama, a da niste znali pravi razlog? Možda je ispoljio sve negativne emocije i obrazce ponašanja koje niste mogli ni da zamislite da neko ima, a da pravi uzrok toga niste svesni. E pa, ako je verovati nauci i istraživanjima, simptome negativnosti i "mračne trijade" mogu ispoljiti niski ljudi jer, kako se tvrdi, na taj način pokušavaju da nadoknade nedostatak visine. Studija čiji su rezultati mnoge šokirali objavljena je u časopisu "Lične i individualne razlike".

Kako je naglašeno, tamna trijada je inače u psihologiji poznata kao skup osobina ličnosti poput psihopatije, narcizma i makijavelizma, od kojih se neke, kako je primećeno, češće javljaju kod ljudi koji su znatno niži. 

Psihopatiju karakteriše nedostatak empatije i kajanja, impulsivnost i nepoštovanje društvenih normi. Potreba za divljenjem, kao i "naduvan" osećaj sopstvene vrednosti. Poslednja negativna karakterna crta ličnosti poznata kao makijavelizam odnosi se na sklonost osobe da nekim manipuliše, a takvi ljudi su često skloni ciničnosti i nedostatku morala

shutterstock.com

Psihopate su sklone da fizičke nedostatke nadoknade psihološkom moći nad drugima

Autor studije Peter K. Jonason rekao je da je jedan od razloga zašto su te osobine postale toliko popularne za proučavanje taj da bi one mogle da budu društveno nepožljna, ali prilagodljiva rešenja za preživljavanje.

U istraživanju je učestvovalo 367 odraslih iz Amerike koji su kroz upitnik bili podvrgnuti proceni subkliničke psihopatije, narcizma i makijavelizma. Od ispitanika je zatraženo da prijave svoju stvarnu visinu, kao i da li su njome zadovoljni i da li bi želeli da su viši. Ti kriterijumi bili su u negativnoj korelaciji sa osobinama mračne trijade, odnosno niži ljudi su bili skloniji da ispoljavaju psihopatiju, narcizam i makijavelizam. Negativan odnos između visine i narcizma bio je izraženiji kod muškarca, dok nivoi psihopatija i makijavelizam nisu bili određeni polom učesnika.

shutterstock.com

Potreba za posebnim obrascem ponašanja kod nižih ljudi objašnjava se evolucijom i težnjom da se dokažu u društvu

Stručnjaci su povezanost mračnih osobina s nižim ljudima objasnili njihovom težnjom da pokažu barem psihološku moć ako nisu u stanju da pokažu fizičku, i to ima veze sa evolucijom

Niži partneri mogu biti skloniji dokazivanju, traženju poštovnja i pokušavati da steknu resurse da impresioniraju svog partnera, dok niže žene teže da budu poželjnije. Naučnici smatraju da te taktike pružaju prednost u preživljavanju i parenju, ali mogu nadoknaditi i fizičke nedostatke. 

BONUS VIDEO:

Komentari (0)