Od modela do anoreksije

ANOREKSIJA I BULIMIJA UNIŠTAVAJU ŽIVOTE MLADIH: Iskvarene slike idealnog tela vode u bolest, evo rešenja!

Poremećaji ishrane danas su sve češći, a souočavanje sa njima nekada nije lako, evo kako da ih prepoznate i da se izborite sa njima.

12.11.2021 11:14

ANOREKSIJA I BULIMIJA UNIŠTAVAJU ŽIVOTE MLADIH: Iskvarene slike idealnog tela vode u bolest, evo rešenja!
pexels.com

U svetu gde biti mršav znači biti lep, nije čudo da mnoge devojke teže liniji koja je savršenija od savršene. Ne samo da devojke danas nemaju ni gram viška, one se trude da budu u minusu, ukoliko je to moguće, a takvo telo reklamira se po medijima i stvara još veći pritisak na mlade da tako izgledaju. 

Posledice irealne slike tela, koje bi devojke trebalo da imaju, često su anoreksija i bulimija, ozbiljni poremeđaji ishrane koji mlada telo devojke mogu načisto poremetiti. I anoreksija i bulimija imaju svoju osnovu u psihi, ali se ispoljavaju fizički, a evo kako da ih prepoznate i šta da radite ako vi ili neko vama blizak patite od njih. 

 

 

Anoreksija

Anoreksija je psihofizički poremećaj koji je vezan za unošenje hrane u organizam. Osobe koje boluju od anoreksije osećaju intenzivni strah od debljanja, imaju iskrivljenu sliku o svojoj težini ili obliku tela te se odlučuju na ograničavanje unosa hrane, gladovanje ili preterano vežbanje. U ovakvim slučajevima i mala količina hrane postaje opsesija, stoga se unos kalorija ograničava na minimum. 

Kombinacija naslednih faktora i pritiska koji stvaraju mediji na mlade devojke da budu savršene, najznačajniji su uzroci nastanka poremećaja iskrane, a evo i nekih osobina anoreksije:

 

 

 • Gubitak telesne težine koja je nekih 15% niža od očekvane za uzrast, što podrazumeva da svesno odbija da održava težinu minimalno iznad normale;

 • Intezivni strah od dobijanja u težini, čak i kad je težina ispod normale;

 • Poremećaj u načinu na koji osoba doživljava svoju telesnu težinu ili sopstveno telo;

 • Odsustvo menstruacije najmanje tri meseca za redom kada bi se inače i ciklus očekivao

 • Učestalo proveravanje telesne težine, kontrolisanje nutritivnih i kalorijskih vrednosti namirnica,
  izbjegavanja određenih namirnica kao što su meso, pšenica, itd.,

 

 

Ako uočite da vi ili vaše dete ima neki od ovih simptoma, trebalo bi da posetite lekara, ali i sihologa ili psihijatra jer je osnova ovog poremećaja u načinu razmišljanja. Psihičke povrede, potresi, sukobi mogu izazvati ovaj poremećaj, a u anamnezi se često nalazi odvajanje, odbacivanje, smrt u porodici, poremećaj polnog razvoja I sl. Najčešće se javlja kod prezaštićene ili zapostavljane dece, kao i kod onih koji ne umeju da ispolje osećanja i strahove. Zbog toga nije čudno da se ov bolest vezuje pre svega za tinejdžerke, te da tek mali broj starijih pati od anoreksije.

Bulimija

Bulimija se takođe vezuje za mlade devojke koje se bore sa adolescencijom, a i ako pretstavlja poremećaj ishrane, kao i anoreksija, ova dva poremećaja veoma se razlikuju. Naime, dok anoreksične pacijentkinje sebi uskraćuju  uživanja, bulimične sebi pružaju previše uživanja na neadekvatan način, a zatim to izbacuje iz sebe (bulimične epizode podrazumevaju prejedanje, a zatim izbacivanje svega što je osoba pojela). Bulimija i anoreksija mogu ići zajedno, ali to ne mora nužno da se desi. Do bulimije posebno dolazi kod devojčica čiji roditelji ne brinu dovoljno o njima ili nisu zadovoljni izgledom ćerke. 

 

 

Bulimijom se smatra ponašanje koje se zasniva na postojanju najmanje dve bulimične epizode nedeljno u trajanju od tri meseca tokom kojih osoba sama izaziva povraćanje ili uzima lekove da bi izbacila hranu ili tečnost. Ovo su neka od tipičnih ponašanja bulimičnih ličnosti:

 • Koje se ponavljaju u kratkim vremenskim razmacima, najčešće u toku dva sata

 • Tokom kojih količina unete hrane je veća od količine, koja se inače pojede u sličnom vremenskom razmaku i pod sličnim okolnostima.

 • Koje najčešće podrazumevaju unos velike količine „praznih” kalorija (velike količine hleba, testa, peciva, kolača, keksa).

 • Koje dovode do gubitka kontrole tj. nemogućnost prestanka.

 

 

Bulimija zahteva kombinaciju različitih tipova lečenja. Ona nažalost može da napravi velike probleme u organizmu koji su izazvani povraćanjem, što dovodi do mnogostruke potrebe da se osoba leči kako psihički, tako i fizički, ali osim pojedinca koji pati od bulimije, i njeni najbliži srodnici morale bi da se izbore sa psihoterapijom da bi znali kako da pruže podršku svojoj ćerci na pravi način.

Komentari (0)