Citat dana

Jedino nemoguće putovanje je ono koje nikada ne započneš

Toni Robins, pisac

17.04.2022 18:02

Jedino nemoguće putovanje je ono koje nikada ne započneš
Wikipedia