Citat dana

Pozitivno delovanje u kombinaciji sa pozitivnim stavom rezultira uspehom

Šiv Kera, pisac

06.04.2022 09:33

Pozitivno delovanje u kombinaciji sa pozitivnim stavom rezultira uspehom
Wikipedia