Citat dana

Akcija je osnovni ključ za svaki uspeh

Pablo PIkaso, slikar

18.03.2022 13:47

Akcija je osnovni ključ za svaki uspeh
Wikipedia