Citat dana

Ako znam šta je ljubav, to je zbog tebe

Herman Hese, pisac

05.12.2021 08:29

Ako znam šta je ljubav, to je zbog tebe
Wikipedia