Citat dana

Sebi nikada nisam dozvolio da mislim da sam najbolji ili na neki način veliki. Mislim da je to svojstvo budala - verovati da si neko drugi.

Dragan Gaga Nikolić

17.01.2024 11:30