Citat dana

Samo onaj ko je srećan može da usreći druge ljude

Ana Frank, pisac čuvenog dnevnika

21.03.2022 09:23

Samo onaj ko je srećan može da usreći druge ljude
Wikipedia